O Siostrach św. Wincentego a Paulo, Służebnicach Ubogich, które pracują w Sanktuarium Matki Bożej z Banneaux, w Belgii posługując pielgrzymom.