Co trzeba zrobić, aby ludzie uznali wpływ, jaki mają na innych na poziomie globalnym?