Ks. John Freund CM zastanawia się nad swoim zaangażowaniem w internetową posługę Rodzinie Wincentyńskiej przez ostatnie 25 lat.