Kto jest godzien akceptacji, przebaczenia i świętowania?