Jak kolor i światło wpadają do środka? Ten film zadaje pytanie o sztukę i tworzenie.