Eileen Haynes odpowiada na pytanie co to znaczy być członkiem Rodziny Wincentyńskiej?