Jak wygląda sprawiedliwość na świecie, w którym struktura naszej gospodarki wykorzystuje ubogich?